Пошук

У К Р А Ї Н А

ЯКИМІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

22.04. 2014№ 241

Про затвердження складу та
Положення про комітет із
громадського контролю при
райдержадміністраціїВідповідно до статтей 6, 37 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою забезпечення громадського контролю за діяльністю місцевих органів виконавчої влади щодо формування та реалізації державної політики:

1.Створити комітет громадського контролю при райдержадміністрації.

2.Затвердити   склад комітету громадського контролю   при райдержадміністрації

3.Затвердити Положення про комітет громадського контролю при райдержадміністрації.

4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Величко Л.Ф.

Голова районної
державної адміністрації А.В.Блоха

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

розпорядження голови
райдержадміністрації
22.04. 2014 № 241

ПОЛОЖЕННЯ
про комітет громадського контролю
при райдержадміністрації

1. Комітет при райдержадміністрації із громадського контролю за діями влади (далі – Комітет) є постійно діючим, консультативно-дорадчим органом, створеним з метою забезпечення громадського контролю за діяльністю місцевих органів виконавчої влади щодо формування та реалізації державної політики на регіональному рівні, дотримання законності у відносинах із органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, використання коштів Державного і місцевих бюджетів, організації та проведення виборчого процесів різного рівня.

2. Персональний склад Комітету затверджується головою райдержадміністрації за поданням громадських організацій, рухів та громадських активістів.

3. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій та цим Положенням.

4. Засідання Комітету проводяться за потребою, але не рідше ніж раз на місяць. Робота Комітету відбувається відповідно до плану, який ухвалюється на його засіданні.

5. Засідання Комітету є правочинним за умови присутності більшості від загального складу її членів. Рішення приймаються більшістю голосів від присутніх членів Комітету. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

6. Засідання Комітету є відкритими, участь у них можуть брати громадські активісти та журналісти із правом дорадчого голосу.

7. Рішення Комітету, прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими для розгляду райдержадміністрацією. Рішення Комітету оформлюються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні.

8. Завдання Комітету:
1) забезпечення відкритості та публічності у діяльності місцевих органів виконавчої влади;
2) сприяння боротьбі із корупцією та хабарництвом, іншими формами незаконної взаємодії органів влади та криміналітету;
3) участь у викритті незаконних схем використання коштів Державного та місцевих бюджетів.

9.Функції Комітету:
1) участь у розгляді звернень фізичних та юридичних осіб щодо дій місцевих органів виконавчої влади, які містять ознаки перевищення службових повноважень, корупції та хабарництва;
2) підготовка інформаційних запитів до органів державної влади та місцевого самоврядування, контролюючих та силових структур;
3) надання оцінки своєчасності, повноти, результативності та ефективності розгляду інформаційних запитів, які підготовлено Комітетом;
4) широка співпраця із засобами масової інформації шляхом висвітлення своєї діяльності та участі у журналістських розслідуваннях;
5) підготовка пропозицій щодо підвищення відкритості та прозорості роботи місцевих органів виконавчої влади;
6) проведення громадської та громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів голови райдержадміністрації.

10. Комітет має право:
1) ознайомлюватись із проектами нормативно-правових актів, розпорядчих актів, районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, звітів про використання бюджетних коштів, що готуються апаратом, структурними підрозділами райдержадміністрації;
2) делегувати представників для участі у заходах райдержадміністрації та її структурних підрозділів;
3) вносити пропозиції з питань формування та реалізації державної політики на регіональному рівні, підвищення ефективності діяльності райдержадміністрації та її структурних підрозділів;
4) запрошувати для участі у засіданнях співробітників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, контролюючих та силових структур, підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

11. Члени Комітету мають право вільного доступу до приміщень райдержадміністрації та її структурних підрозділів. Райдержадміністрація забезпечує організаційно-технічне сприяння роботі Комітету шляхом надання приміщення, технічної та методичної допомоги. Діяльність Комітету висвітлюється у рубриці «Комітет громадського контролю» на офіційному веб-порталі райдержадміністрації, де розміщується інформацію про його склад, поточну діяльність, ухвалені рішення, результати розгляду відповідей на інформаційні запити та щоквартальні звіти про його діяльність.Керівник апарату
райдержадміністрації Л.Ф. Величко

Оголошення

------------------------------------

Графік планових відключень споживачів електричної енергії Якимівського району

------------------------------------

Про дистанційне консультування населення з правових питань в режимі онлайн

------------------------------------

Право на отримання матеріального забезпечення фізичними особами-підприємцями.

------------------------------------

Молодіжне житлове кредитування

------------------------------------

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ У ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ

------------------------------------

До уваги мешканців Якимівського району!

------------------------------------

Інформація про роботу «гарячої» телефонної лінії Запорізької обласної державної адміністрації 0-800-503-508

------------------------------------

ВОЛОНТЕРСЬКА ГАРЯЧА ЛІНІЯ для бійців АТО та їх сімей

------------------------------------

Голова Держслужби зайнятості: Війна скінчиться, прийдуть інвестори і скажуть: нам потрібні робочі руки і світлі голови. А де їх брати?

------------------------------------

Родючі землі – безцінне, але, нажаль, вичерпне багатство

------------------------------------

Процес декомунізації в Україні

------------------------------------

Обслуговування розпорядників бюджетних коштів

------------------------------------

МОБІЛІЗАЦІЯ: ПИТАННЯ
І ВІДПОВІДІ (брошура)

------------------------------------

Обслуговування розпорядників бюджетних коштів

------------------------------------

ТЕЛЕФОН ДОВІРИ

В райдержадміністрації діє «телефон довіри». Громадяни можуть звертатися з інформацією про факти корупції та інші зловживання з боку працівників органів влади, пропозиціями щодо підвищення ефективності роботи органів державної виконавчої влади щоденно (крім перерви на обід з 12.00 до 12.45, суботи та неділі, святкових днів) з 08.00 до 17.00 години, в п’ятницю з 08.00 до 15.45 години.

Телефон довіри: 9-10-13.

Наша адреса: смт.Якимівка, вул. Ігоря Щербини, 6.

------------------------------------

Шановні громадяни!

В Якимівському районі проводиться робота сектору по профілактиці та виявленню корупції Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області. Основним завданням підрозділу є виявлення передумов, попередження та припинення корупції та злочинів у сфері службової діяльності з боку співробітників ДСНС України.

На випадок виявлення неправомірних дій з боку співробітників ДСНС просимо звертатися для інформування до начальника сектору Бутнаря Сергія Костянтиновича,
з 9-00 до 18-00 за адресою: м. Мелітополь, вул.. Героїв Сталінграду, 4, або за моб. телефоном: 067-619-88-61.

------------------------------------

Мелітопольский місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги за допомогою адвокатів забезпечує правовий захист та представництво інтересів у цивільних та адміністративних справах соціально незахищеним категоріям громадян.
Детальну інформацію можна отримати за адресою: м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99, або за телефоном: 096-523-9855, (0619)44-88-10, (0619)42-18-08

------------------------------------

З 1 вересня 2016 року в смт. Якимівка по вул. Центральна, 93 працює відділ "Якимівське бюро правової допомоги". Станом на 3 листопада до відділу вже надійшло понад 80 звернень громадян. Здебільшого люди звертаються з таких категорій питань: сімейне, соціальне забезпечення, спадкове, земельне та житлове. Також були звернення і від учасників АТО, які стосувались питання реалізації права на землю та житло. Установа надає безоплатні юридичні консультації всім верствам населення і приймає звернення соціально незахищенної категорії громадян щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги (складання процесуальних документів, представництво інтересів та захист в суді адвокатом за рахунок держави).
Контактний телефон відділу - (06131)9-17-11

------------------------------------

0-800-503-508
гаряча лінія облдержадміністрації
hotline@zoda.gov.ua

------------------------------------

Гімн Якимівського району

Акимовка